Nieuwsbrief

Over Vizier

De nieuwsbrief van de ChristenUnie Zuid-Holland is een co-productie waaraan zowel de ChristenUnie- als de SGP-leden van de Statenfractie ChristenUnie&SGP een bijdrage leveren. Hij verschijnt drie keer per jaar. Alle leden van de ChristenUnie en de SGP in de provincie Zuid-Holland, ontvangen automatisch een gedrukt exemplaar. Vanwege de bewerkelijkheid van digitale verzending en het gegeven dat van veel leden het e-mailadres onbekend is, is besloten om voorlopig niet voor een digitale nieuwsbrief te kiezen.

Geïnteresseerd?

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons fractieblad? U kunt Vizier hier digitaal lezen: hieronder treft u het archief aan met uitgaven van de afgelopen jaargangen. U kunt ook een papieren exemplaar per email opvragen bij de fractiemedewerker.

Adreswijzigingen graag per email doorgeven aan het landelijk bureau van de ChristenUnie.

Het eerstvolgende nummer verschijnt in september.

Nieuwsbrief Vizier