Contactgegevens

Statenfractie ChristenUnie & SGP

Fractievoorzitter: Nico de Jager
E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Postadres:
Provinciehuis, kamer D1.41
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Website ChristenUnie Zuid-Holland

Charlotte Scholtens, webmaster

E-mail: webmaster@zuidholland.christenunie.nl
Mobiel: 06 - 127 39 234

Bestuur Provinciale Unie

Postadres:
Secretariaat Provinciale Unie Zuid-Holland
P/a. Dhr. Chiel de Groot
p/a Jacob Catsstraat 64
2613 HC  DELFT

E-mail: secretaris@zuidholland.christenunie.nl