Nieuws

Motie Stop antisemitisme

memorial day.jpg01 februari 2023 Joden maken al eeuwen deel uit van onze samenleving. En antisemitisme blijft gestaag groeien. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei het deze week treffend: "Antisemitisme steekt vaker zijn ... lees verder
Labels

Onze vrijheid blijven vieren op Bevrijdingsfestivals?

bevrijdingsfestivals.png01 februari 2023 Op 4 en 5 mei herdenken we en vieren we samen onze vrijheid. Op 5 mei zijn traditiegetrouw de Bevrijdingsfestivals. Het organiseren van zo’n gratis festival kost geld en door twee coronajaren en inflatie staan de organisaties van de Bevrijdingsfestival financieel behoorlijk onder druk. Statenlid Arjan witte heeft daarover op 1 februari in Provinciale Staten mondelinge vragen gesteld. lees verder
Labels

Van toekomstbeeld naar werkelijkheid

Vlietzone.jpg01 februari 2023 Er ligt nu een gedegen toekomstbeeld voor de Vlietzone van Leiden via Den Haag naar Delft. Belangengroepen en overheden kiezen in dit toekomstbeeld uitdrukkelijk voor ‘kwetsbare belangen: van groen, water, cultuurhistorie en recreatie. De ChristenUnie-SGP herkent hierin een mooie visie. De vraag is alleen; hoe gaan we dit realiseren? De fractie heeft daarom een motie van het CDA en de VVD gesteund die Gedeputeerde Staten oproept om de regie op de uitwerking te pakken. En de fractie heeft verder een toezegging van het College gekregen voor het tegengaan van met dit Toekomstbeeld strijdige ontwikkelingen in de periode dat het Toekomstbeeld niet juridisch is vastgelegd in de Omgevingsverordening. lees verder
Labels

Westveen: Onteigening inzetten voor Natuur Netwerk Nederland?

Westveen.jpg19 december 2022 De provincie heeft tot 2027 de tijd om het Natuur Netwerk Nederland te realiseren, dat is in 2013 afgesproken met het Rijk. Om een aantal hectares in Westveen te kunnen inrichten volgens de natuurdoelen, heeft het college voorgesteld om in het uiterste geval over te kunnen gaan tot onteigening. lees verder
Labels

Stoppen met China?

china.jpg14 december 2022 De fractie ChristenUnie & SGP heeft in het voorjaar 2022 het initiatief genomen om de vriendschapsrelatie die de provincie Zuid-Holland heeft met de provincie Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudongin in China tegen het licht te houden. lees verder
Labels

Onderwaterdrainage, bodemdaling en natuurgerichte landbouw in één werkbezoek

afbbeelding werkbezoek polder Lange Wei.jpg17 november 2022 Onderwaterdrainage, wat is dat nu eigenlijk? En waarom wordt het toegepast? Om daar wat uitgebreider over geïnformeerd te worden bezochten we met een aantal Statenleden melkveehouder Bartlo Hoogendijk in Driebruggen en Hoeve Stein, een biologische natuurboerderij in de Reeuwijkse polder, gerund door familie De Goeij. lees verder
Labels

Meer nieuws