Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

STATUS INHOUDELIJKE VERKENNING

Logo_ChristenUnie&SGP_ZH_jpg_364x300.jpg05 juni 2019 De fractie van de ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland heeft de informateur, de heer Wiegel, te kennen gegeven geen formatie te kunnen starten met Forum voor Democratie, VVD en CDA.

Uitgangspunt voor de fractie van ChristenUnie & SGP is dat de fractieleden gezamenlijk en unaniem achter een deelname in een coalitie moeten staan. Dat geldt voor welke coalitie dan ook. Voor de combinatie met Forum voor Democratie, VVD en CDA is er momenteel geen sprake van die door ons gewenste unanimiteit.

Nadere informatie:
Jacco Schonewille (fractievoorzitter)
Nico de Jager (vice-fractievoorzitter) lees verder
Labels

ChristenUnie & SGP: ‘opnieuw beginnen met inhoudelijke verkenning’

Logo_CUSGPZH_304x250.jpg18 mei 2019 Nu Forum voor Democratie, VVD en CDA hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen van tafel hebben gehaald, moet er opnieuw begonnen worden met het verkennen van de mogelijkheden voor het vormen van een coalitie. De fractie van ChristenUnie & SGP is bereid om dit gesprek aan te gaan om te zien of de partijen met eventuele coalitiedeelname hun idealen dichterbij kunnen brengen. Fractievoorzitter Jacco Schonewille: “Deelname aan welke coalitie dan ook, hangt altijd af van de keuzes die een coalitie maakt. Nu de inhoudelijke verkenning van Forum voor Democratie, VVD en CDA van tafel is, kunnen we dáár over praten. We beginnen opnieuw en met gelijkwaardigheid van de gesprekspartners.” lees verder
Labels

ChristenUnie & SGP: uitleggen waarom we niet kunnen aansluiten bij ‘bestaand blok’

Logo_CUSGPZH_304x250.jpg10 mei 2019 De fractie van ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland kan geen vervolgstap maken als de inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen van Forum voor Democratie, VVD en CDA blijft staan. Volgens de ChristenUnie & SGP is simpelweg aanschuiven bij een ‘bestaand blok’ nooit een optie en doen de partijen er goed aan hun inhoudelijke verkenning van tafel te halen. lees verder
Labels

Coalitie Vorming Zuid-Holland

Foto_Statenfractie_20190328_2039.jpg25 april 2019 We hebben als ChristenUnie & SGP Fractie in Zuid-Holland diverse berichten over het informatie proces zien langskomen waarop we graag kort ingaan. lees verder
Labels

Uw stem maakt verschil!

Afbeelding_stemwijzer_Zuid-Holland_klein.JPG18 maart 2019 De afgelopen jaren hebben de statenleden van de ChristenUnie, samen met de collega's van de SGP, echt verschil kunnen maken in de provinciale politiek van Zuid-Holland. We hopen van harte dat u het werk van de ChristenUnie in Zuid-Holland (weer) ondersteunt, door uw stem woensdag 20 maart aan een van de ChristenUnie kandidaten te geven. Laat uw stem niet verloren gaan, want soms kan zelfs één stem verschil maken tussen een extra zetel of niet. lees verder
Labels

Beëdiging Peter van den Berg

Foto_beediging_peter_vd_berg.jpg01 februari 2019 De eerste vergadering van Provinciale Staten in 2019, op 30 januari, was een bijzondere. In ieder geval voor Peter van den Berg, die als Statenlid werd geïnstalleerd. Peter zal tot de Statenverkiezingen van maart dit jaar de SGP/ChristenUnie-fractie ‘versterken’. Daarmee vult hij de lege plek op die door het vertrek van statenlid Henk van Dieren is ontstaan. lees verder
Labels

Gezegende Feestdagen en Gods zegen voor 2019

CU_2018.png22 december 2018 Gedragen en verbonden. Verwachtingsvol.
Immanuël. Zo mogen we onze weg gaan. lees verder
Labels

Zuid Holland steunt Limburg om een zetel te halen bij Statenverkiezingen

collecte22 december 2018 Ook in de provincie Limburg wil de ChristenUnie de komende maanden een sterke verkiezingscampagne voor de Statenverkiezing gaan voeren. Helaas wonen er in Limburg te weinig CU-leden om op eigen ... lees verder
Labels

Opnieuw een eervol moment voor de fractie

Kon. Onderscheiding Dieren, H. van 20181219 250x250.jpg21 december 2018 Nadat eerder dit jaar onze fractievoorzitter Servaas Stoop een Koninklijke Onderscheiding kreeg was het nu Henk van Dieren die de eer te beurt viel.
Op 19 december werd Van Dieren door de commissaris van de Koning onderscheiden met de versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. lees verder
Labels

Agenda vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland

ChristenUnie campagne in gesprek16 oktober 2018 Uitnodiging vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland op donderdag 15 november  2018 Plaats:            Gebouw Het Kruispunt aan de Stationstraat 12 te Waddinxveen Aanvang:        20.00 uur... lees verder
Labels

Kadernota 2019 - geen leges meer bij faunaschade

Provinciehuis 20180516_085135(0)a 200x200 Op woensdag 27 juni 2018 behandelden Provinciale Staten de Kadernota 2019. Daarin worden de financiële en inhoudelijke kaders voor het aanstaande begrotingsjaar bepaald. Namens SGP & ChristenUnie leverde Servaas Stoop een bijdrage aan het debat.
De fractie boekte succes met een amendement waardoor leges bij faunaschade worden afgeschaft. lees verder
Labels

Herhaalde oproep kandidaatstelling voor waterschap Rijnland voor de Waterschapsverkiezing in 2019

 Geachte leden, In de provincie Zuid-Holland vallen de waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland /Krimpenerwaard onder ons Provinciaal Unie bestuur (PU-bestuur).               ... lees verder
Labels
Rijnland

Jacco Schonewille houdt maidenspeech

Jacco Schonewille a 200x200 IMG-20180530 Gedeputeerde Staten moeten meer daadkracht laten zien bij de realisatie van de plannen die zijn afgesproken. Jacco Schonewille trok onlangs in zijn maidenspeech naar aanleiding van de jaarrekening over 2017 de lijn door die de fractie SGP&ChristenUnie bij de bespreking van de vorige jaarrekening had ingezet. En niet zonder reden. lees verder
Labels

Koninklijke onderscheiding voor Servaas Stoop

Servaas Stoop Koninklijke onderscheiding IMG_0225a 200x200 Fractievoorzitter Servaas Stoop ontving op 26 april uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit een Koninklijke onderscheiding. Voor zijn jarenlange inzet voor de SGP, in het bijzonder zijn 25-jarig lidmaatschap van Provinciale Staten van Zuid-Holland, en een groot aantal maatschappelijke organisaties werd Servaas Stoop benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. lees verder
Labels

Extra voorwaarden voor aanleg Verlengde Bentwoudlaan

Boskoop hefbrug YouTube Op voorstel van de fractie van SGP & ChristenUnie hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om extra voorwaarden te stellen aan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. lees verder
Labels