Bestuur

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale ChristenUnies in een provincie. De Provinciale Unies bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

De taken van de Provinciale Unie Zuid-Holland zijn op hoofdlijnen:

  • Het deelnemen aan provinciale- en Waterschapsverkiezingen binnen de provincie met een vastgesteld politiek programma. Het informeren van (toekomstige) kiezers over de politiek van de ChristenUnie door het voeren van provinciale (verkiezings)campagnes, om hen te betrekken bij de politiek van de ChristenUnie en hen te bewegen te stemmen op de ChristenUnie bij verkiezingen.
  • Het bestuur draagt zorg voor de kandidatuur voor Statenleden en kandidaat-bestuurders van de waterschappen. Ondersteuning en verantwoordelijkheid voor de taken wordt gedeeld.
  • Het oprichten en ondersteunen van lokale ChristenUnies in alle gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland.
  • Het regelmatig informeren van leden van de ChristenUnie in Zuid-Holland met betrekking tot de politiek van de Provinciale Unie.
  • Het bevorderen van deelname van leden in de provincie Zuid-Holland aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie.
  • Het houden van Provinciale Unie-vergaderingen met de vertegenwoordigers van de lokale ChristenUnie afdelingen in Zuid-Holland (twee keer per jaar).