“Je kunt straks het stikstofprobleem opgelost hebben, maar de samenleving verliezen”

top 3 website.jpeg

top 3 PS2023 ChristenUnie ZH Steven Datema (midden)

17 november 2022

Steven Datema is lijsttrekker voor de ChristenUnie Zuid-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. In Gouda werd de kandidatenlijst van deze partij tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. De nummers 2 en 3: Djoeki van Woerden en Arjan Witte vertegenwoordigen de partij nu al in de Staten en zetten hun ervaring graag nog een termijn in. Steven Datema is blij dat hij samen met alle kandidaten de campagne in gaat. ‘Het is een eer en een genoegen om met deze betrokken mensen vanuit geloof te werken aan een groen en sociaal Zuid-Holland’.

Stikstofdossier 
Lijsttrekker Datema pakte gelijk een heet hangijzer op: ‘Als we naar het stikstofdossier kijken, hebben we hele hoge doelen als het gaat om het in stand houden van de schepping en de natuur. Maar dan zeggen we ook, dat moeten we met elkaar doen. Mensen zijn soms bang dat we onze ambities verlagen, omdat we mensen mee willen nemen. Maar dat doen we niet, we leggen de lat juist hoger: we willen die doelen halen, én we moeten het met elkaar doen. Je kan straks het stikstofprobleem opgelost hebben, maar de samenleving verliezen. Dat is een keus die ik niet maak. We leggen de lat extra hoog voor onszelf.’ 

Sociaal en groen 
Steven Datema, werkzaam als Hoofd Beleid en Strategie voor de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer, deelde ook iets persoonlijks: ‘Toen ik in Den Haag kwam wonen, kwam ik te wonen in een appartement met enkel glas - je zou kunnen zeggen dat het heel goed geventileerd was. Als je dat huis tegenwoordig warm wil stoken, ben je een kapitaal kwijt. Ik woon daar nu niet meer, maar de mensen die daar wel wonen hebben waarschijnlijk helemaal niet het geld om de kachel zo hoog te zetten. Dan ook weer is het de taak voor ons om werk te maken van energiebesparing, maar tegelijk om te zien naar juist díe mensen. Daarvoor hebben we fantastische plannen. Wij willen beginnen met het isoleren van sociale huurwoningen. Dan ben je sociaal en groen, dat is het hart van de ChristenUnie.’ 

Vijf broden en twee vissen 
Datema sprak in zijn speech tenslotte over de vijf broden en twee vissen. Een wonderverhaal in de Bijbel waar Jezus een grote menigte te eten geeft. ‘God kan van weinig veel maken. Daar geloof ik nog steeds in. Ook vandaag kan God eenvoudige mensen gebruiken om zijn werk te doen. Samen kunnen we dan ook vanuit rust en vertrouwen aan het werk. Om het goede te zoeken voor alle inwoners van Zuid-Holland.’

Waterschapsverkiezingen 
Tijdens de ALV werden ook de kandidatenlijsten van de Waterschapsverkiezingen vastgesteld. Daarvoor zijn enthousiaste energieke mensen gevonden met hart voor natuur- en waterbeleid.

Labels

« terug naar overzicht

Nieuwsarchief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

februari