Nieuws

Permanente bewoning recreatieparken in gemeente Molenlanden stap dichterbij

Foto bij nieuwsbericht permanente bewoning recreatieparken in gemeente Molenlanden stap dichterbij.j30 november 2021 Komt het er dan toch van? Permanente bewoning op de parken in Molenlanden? Is er nog iets wat het tegen kan houden? “Mogelijk toch wel”, reageert Statenlid Van de Breevaart (CU&SGP). lees verder
Labels

Op werkbezoek in Leiden – spoorzone en Leiden Bio Science Park

20211117 Foto uitzicht spoorzone Leiden.JPG24 november 2021 Een brede delegatie van Statenleden bezocht op woensdag 17 november jl. de gemeente Leiden. Het College van B&W had twee belangrijke boodschappen voor ons als leden van de Provinciale Staten. Ten eerste de noodzaak om binnenstedelijk te bouwen, wat daarvoor allemaal nodig is en hoe je dat kwalitatief op hoogstaand niveau kan doen. Ten tweede de noodzaak van samenwerking tussen gemeente en provincie bij het stimuleren van het economische klimaat in de stad. lees verder
Labels

Jeugdige politici

Middelbare school.jpg19 november 2021 Afgelopen vrijdag 12 november was de 27ste editie van het Provinciaal Jeugddebat. Jongeren gingen aan de slag met thema’s die zowel voor hen als voor de provincie relevant zijn. Het ging over ... lees verder
Labels

Uitsluiting op woningbouw in buitenstedelijk gebied eraf

Foto bij artikel uitsluiting op woningbouw in buitenstedelijk gebied eraf.JPG15 november 2021 Hoe denken we de woningcrisis aan te pakken? Hoe werken we hierin samen met onze partners, oftewel de gemeenten? Van de Breevaart (CU&SGP): “Wat ons betreft niet zoals nu in de begroting door Gedeputeerde Staten is opgenomen.” Maar wat staat er in deze begroting dan? lees verder
Labels

Heroverweging voorgenomen bezuiniging op de verkeersmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek

Foto bij nieuwsbericht Duin- en Bollenstreek.jpg11 november 2021 In de Provinciale Statenvergadering van 10 november heeft onze fractie samen met VVD en CDA een motie ingediend om de voorgenomen bezuiniging op de verkeersmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek (hierna: D&B streek) te heroverwegen. lees verder
Labels

Op werkbezoek in gemeente Alphen aan den Rijn

Foto bij nieuwsbericht werkbezoek Alphen ad Rijn.JPEG02 november 2021 De fractie bezocht op vrijdag 29 oktober jl. de gemeente Alphen aan den Rijn. Wat was de hoofdboodschap van de lokale ChristenUnie? Binnen bestaand bebouwd gebied kun je niet altijd extra woningen blijven bouwen ten kosten van parken en groen in de wijk. Soms is een nieuwe woonwijk buiten bestaand bebouwd gebied misschien nodig. De oplossing voor de verkeersdrukte bij Hazerswoude-Dorp en bij de hefbrug in Boskoop is niet eenvoudig te vinden. lees verder
Labels

Meer nieuws