Berichten geschreven door Djoeki van Woerden - Kerssen

 1. Fractie 23-27 A
  Djoeki van Woerden
  Door Djoeki van Woerden - Kerssen op 16 juni 2023

  Statenleden ChristenUnie nemen initiatief tot initiatief tot hoorzitting Chemours

  De ChristenUnie Zuid-Holland heeft in de Provinciale Staten het initiatief genomen om een hoorzitting te organiseren na aanleiding van de nieuwe berichtgeving over Chemours na onderzoek van Zembla. SP, PvdA, D66, BBB, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, VVD en SGP hebben zich hier inmiddels bij aangesloten.

  Lees verder
 2. foto WUR biodiversiteit.jpg
  Djoeki van Woerden
  Door Djoeki van Woerden - Kerssen op 8 maart 2023

  Soortenbeleid: Hoe gaan we om met flora en fauna

  Op de Biddag voor gewas en arbeid vergaderde Provinciale Staten voor de laatste keer en zo kon zij op de valreep een besluit nemen over het soortenbeleid. In de afgelopen Statenperiode is er meermaals over gesproken en gedebatteerd. Niet alleen binnen het provinciehuis, maar ook veel daarbuiten. Het beleid is tot stand gekomen door veel inbreng en inspraak van vele betrokkenen op het gebied van flora en fauna in Zuid-Holland. Mooi om te zien dat zo participatie vorm heeft gekregen.

  Lees verder
 3. Nieuwkoop
  Djoeki van Woerden
  Door Djoeki van Woerden - Kerssen op 15 februari 2023

  Is er echt geen toekomst voor agrarische bedrijven rond Natura 2000 Nieuwkoop?

  In Nieuwkoop is deze week grote onrust ontstaan doordat het college van Gedeputeerde Staten de boeren in het gebied rond Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen liet weten dat hun stikstofuitstoot teruggebracht moet worden tot 0%, zonder daarbij te spreken over mogelijke schadeloosstelling van betrokkenen.

  Lees verder
 4. Memorial Day
  Djoeki van Woerden
  Door Djoeki van Woerden - Kerssen op 3 februari 2023

  Motie tegen antisemitisme unaniem aangenomen

  Joden maken al eeuwen deel uit van onze samenleving. En antisemitisme blijft gestaag groeien. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei het deze week treffend: "Antisemitisme steekt vaker zijn lelijke kop op”. Onze fractie diende succesvol een motie in om dit tegen te gaan.

  Lees verder