Statenfractie

Provinciale Staten in Zuid-Holland tellen 55 leden. De Statenleden zijn op 20 maart 2019 voor vier jaar gekozen. Jacco Schonewille, Djoeki van Woerden-Kerssen en Arjan Witte zijn de huidige Statenleden namens de ChristenUnie. Zij opereren met de twee SGP-Statenleden Nico de Jager en Gerard van de Breevaart als één fractie, onder de naam Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland. Elk fractielid spreekt namens de hele fractie.

Daarnaast is Johan Matze (SGP) beëdigd als fractievertegenwoordiger. Hij is daarmee ondersteuner van de Statenfractie en lid van de Statencommissies waarbij hij namens de fractie het woord mag voeren. Verder zijn er drie steunfractieleden, Charlotte Scholtens-de Vries en Ruud van Harten (ChristenUnie) en Florian Pronk (SGP). Deze ondersteunen en adviseren de fractie ook bij de voorbereiding op commissie- en Provinciale Statenvergaderingen. De fractie wordt verder in haar werkzaamheden ondersteund door fractiemedewerker Martine Vroman.

De ChristenUnie & SGP-fractie maakt deel uit van de coalitie, samen met de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. In het provinciebestuur is Willy de Zoete ons boegbeeld als gedeputeerde.

Alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland zijn verdeeld onder de Statenleden. Elk Statenlid is dus contactpersoon voor de betreffende gemeente of waterschap.

De portefeuilleverdeling is per (steun)fractielid vermeld. Provinciale Staten Zuid-Holland heeft zes Statencommissies: Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM); Bereikbaarheid en Energie (BE); Klimaat, Natuur en Milieu (KNM); Ruimte, Wonen en Economie (RWE); Integrale Commissie (IC) en Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR).

Arjan Witte

T: 06-151 02 789

E: e-mail Arjan Witte

Portefeuille:
Commissie BMM
- Personeel en organisatie (Bedrijfsvoering)
- Cultureel Erfgoed, Cultuur participatie
- Media
- Grondzaken

Commissie BE
- Warmterotonde

Commissie RWE
- Transitie haven en industrie
- Greenports
- MKB
- Vestigingsklimaat en detailhandel
- Innovatie
- Digitalisering
- Circulaire Economie
- Human Capital

Commissie IC
- Herziening Omgevingsvisie- en verordening
- Omgevingsbeleid

COR
Onderzoek van de jaarrekening

Contactpersoon voor:
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Lansingerland
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Waddinxveen
Zuidplas

 • Nico de Jager (SGP)

  Statenlid, fractievoorzitter

  T: 06 230 11 075
  E:e-mail Nico de Jager

  Portefeuille:
  Commissie BMM
  Financiën (behalve jaarrekening)
  Bestuur
  IPO
  Verbonden partijen
  Europese Unie en Internationaal
  Communicatie
  Contactpersoon voor:
  • Alblasserdam
  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Capelle a/d IJssel
  • Dordrecht
  • Gorinchem
  • Gouda
  • Hardinxveld-Giessendam
  • Krimpen a/d IJssel
  • Krimpenerwaard
  • Molenlanden
  • Papendrecht
  • Rotterdam
  • Sliedrecht

  TwitterFacebook
 • Jacco Schonewille (ChristenUnie)

  Statenlid, vicefractievoorzitter

  T: 06 537 16 103
  E:e-mail Jacco Schonewille

  Portefeuille:
  Commissie BE
  Verkeer (behalve OV)
  Infrastructuur

  Commissie KNM
  Programma Aanpak Stikstof (PAS)
  Waterrecreatie
  Vergunningverlening
  Toezicht en Handhaving (VTH)
  Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
  Recreatie en Sport
  Commissie BMM
  Huisvesting

  Contactpersoon voor:
  Delft
  Den Haag
  Katwijk
  Leidschendam-Voorburg
  Maassluis
  Midden-Delfland
  Pijnacker-Nootdorp
  Rijswijk
  Voorschoten
  Wassenaar
  Westland
  Zoetermeer
  Zoeterwoude

 • Gerard van de Breevaart (SGP)

  Statenlid, penningmeester fractie

  Voorzitter Commissie KNM

  T: 06 348 26 775
  E: e-mail Gerard van de Breevaart

  Portefeuille:
  Commissie RWE
  Ruimtelijke Ordening
  Wonen
  Kustbeleid

  Commissie BE
  Personen en goederenvervoer (incl. Openbaar Vervoer)
  Infrastructuur
  Luchtvaart
  Energievernieuwing

  Contactpersoon voor:
  Albrandswaard
  Barendrecht
  Brielle
  Goeree-Overflakkee
  Hellevoetsluis
  Hendrik-Ido-Ambacht
  Hoeksche Waard
  Nissewaard
  Ridderkerk
  Schiedam
  Vlaardingen
  Westvoorne
  Zwijndrecht
  Facebook
 • Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie)

  Statenlid, secretaris fractie

  T: 06 253 04 251
  E: e-mail Djoeki van Woerden

  Portefeuille:
  Commissie KNM
  Klimaatadaptatie
  Landbouw
  Samenwerking Groene Hart
  Natuur
  Water (kaderstellende en toezichthoudende rol richting waterschappen)
  Bodem (bodemdaling en duurzaam, veilig en efficiënt bodemgebruik)
  Faunabeheer
  Toerisme

  Commissie IC
  Gebiedsgericht werken en participatie

  Contactpersoon
  Waterschappen
  Hollandse Delta
  Rivierenland
  Schieland en de Krimpenerwaard
  Delfland
  Rijnland
 • Arjan Witte (ChristenUnie)

  Statenlid

  T: 06 151 02 789
  E: e-mail Arjan Witte

  Portefeuille:
  Commissie BMM
  Personeel en organisatie (Bedrijfsvoering)
  Cultureel Erfgoed, Cultuurparticipatie
  Media
  Grondzaken
  Commissie BE
  Warmtebedrijf
  Commissie RWE
  Transitie haven en industrie
  Greenports
  MKB
  Vestigingsklimaat en detailhandel
  Innovatie
  Digitalisering
  Circulaire Economie
  Human Capital Commissie IC
  Herziening Omgevingsvisie- en verordening
  Omgevingsbeleid

  COR
  Onderzoek van de jaarrekening

  Contactpersoon voor:
  Alphen aan den Rijn
  Hillegom
  Kaag en Braassem
  Lansingerland
  Leiden
  Leiderdorp
  Lisse
  Nieuwkoop
  Noordwijk
  Oegstgeest
  Teylingen
  Waddinxveen
  Zuidplas
  Twitter
 • Charlotte Scholtens-de Vries (ChristenUnie)

  Fractievertegenwoordiger

  T: 06 127 39 234
  E: e-mail Charlotte Scholtens 

  Portefeuille:
  Commissie KNM
  Biodiversiteit
  Soortenbeleid
  Bescherming van flora en fauna
  Toezicht en handhaving
  Zeer zorgwekkende stoffen

  Twitter
 • Johan Matze (SGP)

  Steunfractielid

  T: 06 209 62 097
  E: jkmatze@solcon.nl

  Portefeuille:
  Commissie BE
  Personen en goederenvervoer (incl. Openbaar Vervoer)
  Infrastructuur
  Luchtvaart

   

 • Ruud van Harten (ChristenUnie)

  Steunfractielid

  T: 06 518 95 050
  E: e-mail Ruud van Harten

  Portefeuille:
  Commissie RWE

  Twitter
 • Erik de Knegt (SGP)

  Steunfractielid

  T: 06 588 48 528 
  E:  erikdeknegt@hotmail.com

  Portefeuille:
  Commissie BMM

 • Willy de Zoete-van Hout (ChristenUnie)

  Gedeputeerde

  Zuid-Holland bruist van de initiatieven en innovatieve projecten. Als gedeputeerde van Zuid-Holland ga ik mij inzetten voor een nog betere versie van onze mooie provincie. Dan heb je het ook over doelen stellen en keuzes maken. Dat durf ik, dat doen wij als College: samen werkend met onze partners voor Zuid-Holland en al haar inwoners.

  Portefeuille:

  • Economie: toegepaste innovatie in het MKB en Human Capital
  • Cultuur en Erfgoed
  • Personeel en Organisatie
  • Luchtvaart
  • Grondzaken

  Secretariaat: Corine Lok-Bijleveld
  T: 070 441 85 09
  E: e-mail secretariaat De Zoete

  Woordvoerder: Anne-Fleur de Kleyn
  T: 06 500 64 206
  E: e-mail woordvoerder De Zoete

  Bestuursadviseur: Hetty Bennink
  T: 06 500 83 946
  E: e-mail bestuursadviseur De Zoete

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
  Meer informatie over Gedeputeerde Staten vindt u op de website van de Provincie Zuid-Holland.

  Provinciale Staten van Zuid-Holland
  Meer informatie over PS-vergaderingen en stukken vindt u op de website van de Provincie Zuid-Holland.

  Twitter