Uitsluiting op woningbouw in buitenstedelijk gebied eraf

Foto bij artikel uitsluiting op woningbouw in buitenstedelijk gebied eraf.JPG15 november 2021

Hoe denken we de woningcrisis aan te pakken? Hoe werken we hierin samen met onze partners, oftewel de gemeenten? Van de Breevaart (CU&SGP): “Wat ons betreft niet zoals nu in de begroting door Gedeputeerde Staten is opgenomen.” Maar wat staat er in deze begroting dan?

Gedeputeerde Staten (GS) geeft in de begroting aan dat er door gemeenten niet mag worden gezocht naar buitenstedelijke locaties voor woningbouw als dat nodig is. Vanuit GS is dat een onverwachte maatregel, maar met grote gevolgen voor gemeenten en zeker voor de inwoners. Uiteraard zijn we aan de slag gegaan om allereerst helder te krijgen waarom deze bijzonder gevoelige regel is toegevoegd. “Na een intensief traject is het antwoord uiteindelijk gekomen” geeft Van de Breevaart aan. Het was eigenlijk bedoelt om alleen grote uitleglocaties uit te sluiten, daar is nu geen behoefte aan volgens GS. Van de Breevaart: “die specificering staat niet in de begrotingstekst en is dus door veel gemeenten ook heel anders gelezen”.

Gelukkig is er een overgrote meerderheid in de Provinciale Staten die na het aanhalen van dit punt door de CU/SGP-fractie de zorgen over deze tekst deelt. Van de Breevaart: “Het uitsluiten van kleine, maar ook grote locaties in buitenstedelijk gebied is niet waar gemeenten en inwoners behoefte aan hebben. Zeker niet omdat binnenstedelijke locaties vaak langer duren in de ontwikkeling en veel impact hebben. Maatwerk is hierin van essentieel belang. De coalitie heeft aan het begin van de coalitieperiode uitgesproken bij vóórkeur binnen stedelijke gebied te bouwen.”  

De toezegging die GS op 10 november jl. heeft gedaan, is dat GS geen beperking oplegt als het gaat om locaties buiten bestaand stads- en dorpsgebied en die in overeenstemming zijn met het coalitieakkoord. Enerzijds is het een toezegging, anderzijds gaat Gedeputeerde Koning de toezegging bevestigen per brief aan de Provinciale Staten. Hiermee is het voor alle gemeenten inzichtelijk dat de eerdergenoemde beperking niet geldt. En hiermee is de beperking die in de begroting is opgenomen, geneutraliseerd. “We zijn blij dat het uitsluiten van buitenstedelijke locaties door erg weinig fracties wordt gedragen en dat de reparatie op dit ongewenste voorstel tijdig heeft plaatsgevonden. Een positief gevolg hiervan is dat gemeenten verder kunnen om plannen te ontwikkelen waarbij leefbaarheid, sociale veiligheid en klimaatadaptief bouwen niet wordt belemmerd door de provincie als gevolg van ongebreideld verdichten”, sluit Gerard af.

Labels

« terug naar overzicht

Nieuwsarchief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

februari

januari