Keti Koti: excuses van Zuid-Holland voor het slavernijverleden

Keti Koti
Arjan Witte
Door Arjan Witte op 1 juli 2023 om 07:00

Keti Koti: excuses van Zuid-Holland voor het slavernijverleden

Vandaag is het Keti Koti (Ketenen Verbroken). Wij herdenken het ongekende het leed van de slavernij en vieren de afschaffing ervan, nu 150 jaar geleden. Dit jaar is Keti Koti, voor mij extra gaan leven. Op 7 september 2022 sprak ik steun uit voor het starten van onderzoek naar het slavernijverleden van de provincie Zuid-Holland.

Op 8 juni 2023 was ik aanwezig bij de bijeenkomst waar het eerste onderzoek is gepresenteerd én waar de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland namens het provinciebestuur excuses heeft uitgesproken voor het leed veroorzaakt tijdens de periode van de slavernij.

De aanleiding voor de excuses is de publicatie van het historische onderzoek ‘Geketend voor Hollands Glorie’. De provincie Zuid-Holland en haar rechtsvoorganger zijn eeuwenlang politiek en economisch verknoopt zijn geweest met slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën. De Staten van Holland waren leidend binnen de republiek bij het handhaven van de slavernij met militaire middelen. Economische gewin stond voorop. De rechtsvoorgangers hebben ook na de formele afschaffing hun invloed aangewend om de ‘schade’ van plantage-eigenaren te beperken. Schade van de tot slaaf gemaakten was geen onderdeel van het politieke debat.

Dit historische onderzoek was het eerste onderzoek in een reeks van drie onderzoeken. In het tweede onderzoek wordt de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden onderzocht. In het derde onderzoek wordt verkend welke maatregelen in te zetten zijn om racisme en discriminatie terug te dringen. De dialoog met inwoners gaat door en ook in de Staten zullen we hierover doorspreken. We moeten leren met het verleden om te gaan. We moeten de geschiedenis niet herschrijven, maar aanvullen met verhalen vanuit alle perspectieven. En we moeten leren van het verleden voor het heden. Voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is.

De ChristenUnie Zuid-Holland steunt de excuses van het provinciale bestuur. Ook wij erkennen het leed mede veroorzaakt en mede in stand gehouden door (rechtsvoorgangers van) de provincie Zuid-Holland. Het leed van tot slaaf gemaakte mensen die toen op de plantages leefden. Maar ook de doorwerking hiervan binnen huidige generaties nazaten.

De foto bij dit artikel maakte ik in 2008 in Gambia op Kunta Kinteh (James Island).

James Island (Gambia 2008)