Versterken Erfgoedhuis en Basisvoorziening Cultuur

meisjeshuis-erfgoedhuis-zuid-holland met logo.jpg22 april 2020

De ChristenUnie & SGP fractie heeft samen met zeven andere fracties bij de behandeling van de 1ste begrotingswijziging 2020 in de Provinciale Statenvergadering vandaag een amendement ingediend om de subsidieplafonds van het Erfgoedhuis en vier instellingen van de Basisvoorziening Cultuur met in totaal € 250.000 op te hogen.

In het beleid Cultuur en erfgoed werken we samen met een aantal vaste partners die jaarlijks een begrotingssubsidie krijgen. Voor erfgoed gaat het om het Erfgoedhuis en voor de Basisvoorziening Cultuur gaat het om Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, Popunie en Stichting Educatie Orkest Projecten. Deze organisaties zijn in het verleden stevig gekort en hun begrotingssubsidie is sindsdien ook niet geïndexeerd. Deze organisaties geven aan structureel ruimte nodig te hebben om de ‘normale’ bedrijfsvoering te versterken om hun huidige takenpakket te kunnen blijven uitvoeren.

Tegelijk doet onze fractie de oproep aan GS om met een voorstel voor structurele versterking van onze cultuur- en erfgoed partners te komen voor 2021 e.v.

Het amendement van ChristenUnie & SGP wordt breed gedragen en is mede ingediend door GroenLinks, CDA, PvdA, VVD, SP, DENK en D66. Het amendement is aangenomen met een ruime meerderheid. De volledig tekst van het amendement vindt u hier.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Labels

« terug naar overzicht

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari