Benut voedseloverschotten voor voedselbanken in Zuid-Holland

Profielfoto_Djoeki-van-Woerden_CU.jpg23 maart 2020

De Zuid-Hollandse fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie & SGP, D’66 en SP doen een oproep aan de Gedeputeerde Staten om slim om te gaan met de voedseloverschotten in tuinbouw en de tekorten bij de voedselbanken die door de coronacrisis ontstaan. Terwijl er momenteel landelijke maatregelen worden getroffen om bedrijven en ondernemers te steunen is er geen gecoördineerde ondersteuning voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken.

De Zuid-Hollandse fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie & SGP, D’66 en SP doen een oproep aan de Gedeputeerde Staten om slim om te gaan met de voedseloverschotten in tuinbouw en de tekorten bij de voedselbanken die door de coronacrisis ontstaan. Terwijl er momenteel landelijke maatregelen worden getroffen om bedrijven en ondernemers te steunen is er geen gecoördineerde ondersteuning voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken.

De noodzakelijke crisismaatregelen van het Kabinet leidden tot een abrupte stop van de vraag van horeca en evenementen-organisatie aan voedsel. Hierdoor kan de omvangrijke voedselproductie in de provincie Zuid- Holland voor een deel niet meer afgezet worden. Tuinders zitten met een overschot aan verse producten en voedselbanken met een tekort.

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie & SGP, D’66 en SPdoen een oproep om te bezien hoe het overgebleven voedsel binnen de logistieke netwerken in de provincie gedistribueerd kunnen worden richting de distributiecentra voor de voedselbanken. 

Statenlid Evelyn Hijink (PvdA): “Ook de provincie kan haar rol pakken in het verder tegengaan van voedselverspilling. Deze ambitie is in lijn met het Collegeakkoord “Elke dag beter. Zuid-Holland”. Door deze crisis is de urgentie vele malen groter. Met deze vragen doen we de oproep om in onze eigen provincie -waar zoveel voedsel wordt geproduceerd- ook te kijken hoe we op een slimme manier de producten niet laten bederven maar ze daar te krijgen waar ze het hardst nodig zijn.”   

Statenlid Armine Stepanyan (GroenLinks). “Door de coronacrisis zien mensen in de culturele sector hun inkomen verdampen, of mensen die geen vast contract hebben, vaak een nulurencontract of zzp’ers die in de horeca of in de bouwsector geen inkomen binnen krijgen. Mensen die met een bestaansminimum moeten zien rond te komen. En de voedselbank krijgt het de komende weken steeds moeilijker om de voorraad van voedsel op peil te houden, terwijl de doelgroep snel uitbreidt. Daarom willen we dat de provincie Zuid-Holland slim omgaat met voedseloverschotten bij de tuinbouwsector en de toekomstige voedseltekorten bij de voedselbanken. Zeker in de komende maanden.” 

Statenlid Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie & SGP): “De voedselbanken in Nederland hebben momenteel onvoldoende vrijwilligers, hierdoor sluiten sommige hun deuren. Waardevol dat er op dit moment verschillende maatschappelijke initiatieven ontstaan waarlangs nieuwe vrijwilligers zich melden. Wat betreft het bij elkaar brengen van overschotten en tekorten aan voedsel voor de voedselbank: daarin kunnen Gedeputeerde Staten in haar ‘bovenregionale’ rol in samenwerking met de gemeenten van meerwaarde zijn. De overheidslagen moeten zich nu samen met maatschappelijke partners inspannen om gezamenlijk in deze crisis duizenden gezinnen van voedselpakketten te kunnen blijven voorzien.”

Labels

« terug naar overzicht

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari