Meer zeggenschap PS in concessie-proces

20191104 GvdBreevaart_vergadering.png19 februari 2020

Afgelopen woensdag 12 maart heeft in commissie Bereikbaarheid en Energie een pittig debat plaatsgevonden over onder andere de concessieverlening. Vanaf de start van deze periode maakt onze fractie zich al zorgen over het komen tot een concessie maar ook het proces na de gunning van de concessie. Wat is er aan de hand?

Als er grofweg over 3 jaar een concessie opnieuw moet worden gegund starten Gedeputeerde Staten met het voorbereiden van een beleidskader. Provinciale Staten proberen daar hun inbreng in te hebben en dienen dat uiteindelijk goed te keuren zodat GS het beleidskader kan gaan uitwerking in een PVE en een bestek. Dat gaat vervolgens de markt op. Een beleidskader is relatief ruim omschreven en wordt vervolgens specifieker gemaakt in het PVE.

Onder andere bij de proces rond de Waterbusconcessie zijn er door een groot aantal fracties zorgen geuit om het PVE wat een heel ander resultaat had dan vooraf in het beleidskader was bedacht. Echter, Provinciale Staten hebben geen zeggenschap meer over het PVE met als gevolg dat het zorgelijke PVE voor deze concessie op de markt is beland. De gevolgen zijn u bekend, geen inschrijvingen in de eerste ronde. Ook het verloop van de DMG concessie, waar een aantal keuzes zijn gemaakt die verkeerd hebben uitgepakt, hebben zo hun zorgen.

Met dat in het achterhoofd heeft Gerard van de Breevaart afgelopen woensdag nadrukkelijk gepleit voor meer inspraak in het proces. Concreet: Provinciale Staten moet instemming geven aan het PVE en krijgt tevens de onderbouwing van de keuzes die in het PVE zijn verwerkt. Hierdoor kan door Provinciale Staten een juiste afweging worden gemaakt als het gaat om de uitwerking van het beleidskader.

Een ruime meerderheid van de fracties ondersteunden het voorstel van onze fractie. We hopen hiermee dat: enerzijds meer recht wordt gedaan aan de controlerende taak van Provinciale Staten en anderzijds dat het leidt tot betere, meer bij de tijd en op de situatie gerichte concessie kan worden.

Wat onze fractie betreft kan PS zijn controlerende taak in het komen tot een concessieverlening niet voldoende uitvoeren. In dat proces is Provinciale Staten namelijk al in een vroeg stadium niet meer aan zet terwijl de concrete uitwerking van het PVE dan nog niet heeft plaatsgevonden. Daarom heeft Gerard van de Breevaart woensdag 12 februari met een concreet en inhoudelijk voorstel gepleit voor meer inbreng en stemrecht. Het voorstel werd met een grote meerderheid ondersteund.

Labels

« terug naar overzicht

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni