Steven Datema: "Stop de verschraling van het ov!

Bussen
Steven Datema
Door Steven Datema op 14 juni 2023 om 16:12

Steven Datema: "Stop de verschraling van het ov!

Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen was de verschraling van het Openbaar Vervoer, met name in de landelijke gebieden, een belangrijk thema. Het Openbaar Vervoer is een levensader die stad en platteland verbind. Het OV verbindt mensen met elkaar, is onmisbaar om school en werk bereikbaar te houden en zou een basisvoorziening moeten zijn. We zien bijvoorbeeld in Stad aan het Haringvliet wat het verdwijnen van een buslijn doet met de gemeenschap.

Voor de ChristenUnie staat voorop dat we dorpen en gemeenschappen bereikbaar houden met het OV. Dat er geen buslijnen meer verdwijnen. Dat was ook de kern van onze bijdrage in de Provinciale Staten vandaag. Vandaag bespraken we de Jaarstukken 2022 in de Provinciale Staten. Dat gaat over de over de vraag of het Provinciebestuur in 2022 netjes met het geld is omgegaan. Of met dat geld de goede dingen zijn gedaan. En welke risico’s de accountant ziet richting de toekomst. De accountant heeft vastgesteld dat het provinciebestuur goed op de portemonnee van de Provincie heeft gepast. En het jaarverslag laat zien dat er ook in 2022 door is gebouwd aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Zuid-Holland. Daar is de ChristenUnie Zuid-Holland positief over.

De accountant wijst ook op de risico’s die hij ziet in de begroting. Waaronder het risico voor de komende jaren over het geld dat tekortkomt in het OV. Door afgenomen reizigersaantallen en gestegen kosten. We lopen het risico dat er opnieuw geschrapt gaat worden in haltes en lijnen. Daarom heeft de ChristenUnie een motie ingediend om het dienstverleningsniveau in het Openbaar Vervoer niet verder af te schalen, zodat het OV ook de komende jaren de maatschappelijke functie als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid voor iedereen kan vervullen, juist ook in het landelijk gebied.

Helaas is deze motie verworpen. Maar dit markeert slechts het begin van de discussie. Onze inzet voor deze periode is duidelijk!

Motie bussen