Fractieondersteuning

Marianne van der Kooij

Fractiemedewerker

Telefoon: 070-441 70 51 (maandag en woensdag)
Mobiel: 06-23 626 083
E-mail: m.vander.kooij@pzh.nl

Postadres:
Provinciehuis Zuid-Holland
Fractie ChristenUnie & SGP, kamer D1.41
Postbus 90602
2509 LP Den Haag